Jak pomagamy

Konsultacje lekarskie

Konsultacje lekarskie przed porodem zapewniają poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas tego wydarzenia. Konsultacje odbywają się w naszym hospicjum perinatalnym oraz w szpitalu.

W czasie konsultacji położniczych oceniamy stan zdrowia ciężarnej, monitorujemy postęp ciąży, omawiamy preferencje i oczekiwania dotyczące sposobu porodu. Planujemy poród z uwzględnieniem kwestii bólu, innych aspektów medycznych oraz wskazujemy ewentualne możliwe interwencje i powikłania.

Konsultacje z lekarzem neonatologiem dostarczają rodzicom informacji potrzebnych do zrozumienia sytuacji i przygotowania na ewentualne scenariusze, które mogą wystąpić po narodzinach dziecka, w tym planowanie leczenia paliatywnego.

Konsultacje psychologiczne

Odgrywają kluczową rolę w pomocy rodzinie, która stanęła w obliczu nieuleczalnej śmiertelnej choroby nienarodzonego dziecka. Liczbę konsultacji dostosowujemy indywidualnie do potrzeb. Razem z psychologiem sporządzamy List Rodziców, będący odpowiednikiem planu porodu. Opiekę psychologiczną sprawujemy do jednego roku od porodu.

Również w sytuacji śmierci dziecka rodzice mogą otrzymać roczne wsparcie psychologa hospicjum perinatalnego.

Pomoc socjalna

Pracownik socjalny ocenia potrzeby rodziny i ustala obszary, w których potrzebuje pomocy. Pomaga rodzinie w radzeniu sobie z praktycznymi sprawami, takimi jak uzyskanie odpowiednich świadczeń socjalnych czy organizacja pochówku dziecka.

Koordynacja opieki perinatalnej

Koordynator hospicjum perinatalnego odciąża rodzinę w sprawach organizacyjnych podczas korzystania z opieki medycznej, psychologicznej i socjalnej w hospicjum.

W naszym hospicjum perinatalnym tę rolę pełnią pielęgniarka i położna.

Wsparcie duchowe

Wsparcie osoby duchownej nie tylko pomaga przeżywać wydarzenia zgodnie z wiarą i przekonaniami rodzin, ale także tworzy bezpieczne miejsce do wyrażania emocji, zadawania pytań i szukania sensu w trudnych doświadczeniach.

Szanujemy różnorodność przekonań religijnych i duchowych.

Współpracujemy z przedstawicielami Kościoła Katolickiego, Kościoła Prawosławnego, Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej oraz Kościoła Zielonoświątkowego.