Nasze cele

Zajmujemy się szczególną formą opieki paliatywnej – otaczamy opieką rodziny, których dziecko ma diagnozę nieuleczalnej choroby lub wady genetycznej w okresie perinatalnym (przed, w trakcie lub po porodzie). Termin „perinatalny” odnosi się do czasu okołoporodowego.

Naszym celem jest zapewnienie opieki medycznej, emocjonalnej i duchowej, aby pomóc rodzinie przejść przez trudny czas.

Podchodzimy indywidualnie do każdej rodziny starając się zrozumieć jej potrzeby i dostosowując pomoc do konkretnej sytuacji. Nasz zespół składa się z lekarzy, pielęgniarki, położnej, psychologów, osób duchownych różnych wyznań oraz pracownika socjalnego.

Ważnym aspektem naszego wsparcia jest towarzyszenie rodzicom i bliskim oczekiwanego dziecka w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i duchowymi związanymi z sytuacją nieuleczalnej choroby.