Proces objęcia wsparciem

W hospicjum perinatalnym TULIPANI

Schemat postępowania w przypadku
rozpoznania wady letalnej u Waszego dziecka

Etap 1.

Niekorzystna diagnoza, i co dalej?

Rozpoznanie wady letalnej u dziecka przez lekarza

Skierowanie pacjentki do Hospicjum Perinatalnego Tulipani

Konsultacja pacjentki z zespołem Tulipani

Decyzja o
skorzystaniu / rezygnacji
z opieki hospicjum
perinatalnego

Etap 2.

Wsparcie niezależnie od decyzji

Wsparcie zespołu hospicjum perinatalnego

Decyzja o
skorzystaniu / rezygnacji
z opieki Hospicjum
Perinatalnego Tulipani

Dalsza opieka w hospicjum perinatalnym

Konsultacja położnicza w szpitalu wskazanym przez podopieczną.

Ustalenie i napisanie z psychologiem hospicjum perinatalnego „Listu Rodziców” (plan porodu)

Konsultacja neonatologiczna w szpitalu wskazanym przez podopieczną

Poród

Rezygnacja z opieki hospicjum perinatalnego

Możliwość zgłoszenia do Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie e-MOCJA

Etap 3.

Możliwości po porodzie

Opieka psychologiczna w hospicjum perinatalnym jest dostosowywana do konkretnych rodziców i ich potrzeb.

Sesje z psychologiem prowadzone są indywidualnie.

Dlaczego to robimy

Dla kogo to robimy