Rodzaje wsparcia

W hospicjum perinatalnym TULIPANI rodzice otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci:

W hospicjum perinatalnym TULIPANI rodzice otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci:

Wsparcie psychologiczne

Konsultacje psychologiczne są podstawowym ogniwem opieki sprawowanej przez Tulipani. Psycholog hospicyjny towarzyszy rodzicom od pierwszej konsultacji z zespołem hospicjum.

Celem spotkań z psychologiem jest sporządzenie hospicyjnego planu porodu, tzw. Listu rodziców oraz wsparcie emocjonalne pary.

W czasie konsultacji psycholog nie prowadzi psychoterapii, ale stara się rozpoznać potrzeby konkretnych rodziców i wspólnie z nimi próbuje znaleźć sposób na zaspokojenie ich potrzeb.

Opieka psychologiczna w hospicjum perinatalnym jest dostosowywana do konkretnych rodziców i ich potrzeb.

Sesje z psychologiem prowadzone są indywidualnie.

Rodziny, które zdecydują się na kontynuowanie ciąży, mogą liczyć na opiekę psychologa hospicyjnego przez cały okres ciąży.

Rodziny, które zdecydują się na przerwanie ciąży, również mogą liczyć na wsparcie psychologiczne w Centrum Wsparcia po Stracie  eMOCja.

Edukacja przedporodowa

Ramowy program edukacji przedporodowej obejmuje okres prenatalny (ciąża), porodu, poporodowy (połóg) oraz wsparcie  ciężarnej, położnicy i rodziny w okresie okołoporodowym.

Wymiar godzin edukacji dostosowywany jest przez położną hospicjum perinatalnego indywidualnie, zgodnie z potrzebami kobiety ciężarnej.
Edukacja prowadzona jest bezpłatnie, w formie indywidualnej – online lub stacjonarnie.

Rozmowy z rodzicami

Hospicjum perinatalne Tulipani, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców zapewnia kontakt z dawnymi podopiecznymi, którzy mierzyli się z letalną chorobą u swojego nienarodzonego dziecka, ponieważ czasami największym wsparciem okazuje się być rozmowa z innymi rodzicami w podobnej sytuacji.

Kontakt z innymi rodzicami zapewniają Koordynatorzy Opieki Perinatalnej.

Hospicjum Domowe Pomorze Dzieciom

  • Zapewnia ciągłość opieki prowadzonej nad małymi podopiecznymi hospicjum perinatalnego Tulipani i ich rodzinami.
  • Udziela świadczeń w zakresie opieki paliatywnej nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom w ich własnych domach.
  • Hospicjum opiekuje się dziećmi w promieniu 100 km od Gdańska.

Proces objęcia wsparciem

Skierowanie