Skierowanie do TULIPANI

Hospicjum perinatalne TULIPANI - skierowanie

W celu przyjęcia do hospicjum perinatalnego potrzebne jest skierowanie od lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy na NFZ, zatrudnionego w ośrodku diagnostyki prenatalnej lub ośrodku kardiologii prenatalnej lub zakładzie genetyki.

Skierowanie do pobrania

Skierowanie powinno zawierać informacje:

Nazwa poradni

Dane matki dziecka: Imię, nazwisko, adres, PESEL 

Rozpoznanie wady letalnej płodu 

Cel porady: perinatalna opieka paliatywna 

Skierowanie potrzebne jest podczas pierwszej wizyty. W razie potrzeby, w czasie zgłoszenia telefonicznego pracownik hospicjum perinatalnego udziela informacji na temat skierowania i udzielanej opieki.

Proces objęcia wsparciem

Skierowanie