o TULIPANI

Wsparcie medyczne

Jesteśmy zespołem specjalistów udzielającym wsparcia parom ze zdiagnozowaną, nieuleczalną, zagrażającą życiu chorobą płodu. Otrzymasz od nas wsparcie na każdym etapie ciąży, w czasie porodu i po rozwiązaniu. Nasz zespół składa się z lekarzy, psychologów, pielęgniarki i położnej. Od 2016 r. objęliśmy opieką 62 pary spodziewające się dziecka z letalną wadą.

Aleksandra Dygul – Sarzyńska

neonatolog, spec. anestezjologii i intensywnej terapii

W trakcie pierwszej- konsultacyjnej wizyty w hospicjum uczestniczę w niej jako lekarz. Na postawie wywiadu, zgromadzonych badań, mojej wiedzy i doświadczenia wyjaśniam rozpoznanie wady lub zespołu wad; ustalam, jeśli to tylko jest możliwe, czy dziecko umrze przed porodem czy krótko po nim, pomagam określić rokowanie co do zdrowia i rozwoju dzieci, które nie są obciążone wadami letalnymi (czyli śmiertelnymi). Odpowiadam na pytania i wyjaśniam wszelkie wątpliwości, jeśli jest taka potrzeba uczestniczę w dalszym procesie diagnostycznym

Piotr Komarnicki

pediatra, neonatolog

Jestem pediatrą i neonatologiem. Od 1995 roku związany z Poradnią Dziecięcą, w tym czasie 9 lat w Klinice Neonatologii UCK, a od 2017 pracuję w Hospicjum Pomorze Dzieciom. Dlaczego Hospicjum? Niestety łatwo popaść w banał, ale Vercors napisał: „Człowieczeństwo nie jest stanem, w którym przychodzimy na świat. To godność, którą trzeba zdobyć.” Moja praca jest pomocą w tym zdobywaniu.

Wioletta Żywicka

pielęgniarka spec. piel. neonatologicznego i opieki paliatywnej

koordynator hospicjum perinatalnego

Dla naszych hospicyjnych par jestem koordynatorem opieki perinatalnej. Dbam o każdy aspekt opieki. W trudnej sytuacji pary zawsze mogą na mnie liczyć. W miarę możliwości i wiedzy staram się szukać rozwiązania, aby nasi podopieczni czuli się lepiej. Sprawuję również opiekę nad dziećmi w Hospicjum Pomorze Dzieciom. Dla mnie podopieczni to serdeczni przyjaciele. Ludzie, których dotknęło straszne doświadczenie, a mimo to są cudowni. Nigdy nie narzekają, są pełni ciepła i serdeczności. Jestem szczęśliwa, że mogę z nimi przeżywać skrawek ich dnia, a każdy uśmiech Rodzica czy Malucha to odpowiedź, gdzie jest moje miejsce na ziemi – właśnie z nimi.

Katarzyna Kujawa

położna

koordynator hospicjum perinatalnego

Jestem absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunku Położnictwo I i II stopnia. Po studiach pracowałam jako położna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz jako asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W hospicjum perinatalnym moim pacjentem jest dziecko w fazie prenatalnej u którego stwierdzono wadę letalną. Jako koordynator opieki perinatalnej organizuję opiekę medyczną, psychologiczną oraz duchową, która obejmuje dziecko, jego mamę, ale również i tatę. Chcę również podkreślić, że w hospicjum perinatalnym wspieram zdrowe rodziny, które mierzą się z letalną chorobą wymarzonego dziecka. Choć taka ciąża jest bardzo trudnym doświadczeniem, to jest to doświadczenie pomimo wszystko ważne. Chciałabym, żeby rodziny w tak trudnej sytuacji wiedziały, że nigdy nie zostaną same. Mają nas. Prywatnie jestem żoną, mamą Małego Wojownika oraz kotki Fibi. Interesuję się statystyką medyczną i koszykówką. Z zapartym tchem śledzę mecze NBA i rozgrywki polskiej reprezentacji.

Proces objęcia wsparciem

Skierowanie