o TULIPANI

Wsparcie terapeutyczne

Jesteśmy zespołem specjalistów udzielającym wsparcia parom ze zdiagnozowaną, nieuleczalną, zagrażającą życiu chorobą płodu. Otrzymasz od nas wsparcie na każdym etapie ciąży, w czasie porodu i po rozwiązaniu. Nasz zespół składa się z lekarzy, psychologów, pielęgniarki i położnej. Od 2016 r. objęliśmy opieką 62 pary spodziewające się dziecka z letalną wadą.
Anna Scharmach
psycholog, psychoterapeuta

Jestem psycholożką, psychotraumatolożką, germanistką, absolwentką studiów podyplomowych Socjoterapia i Praca z Grupą. Ukończyłam Studium Psychotraumatologii Specjalistycznej w Instytucie Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada w Gdańsku (obecnie w procesie certyfikacji), a także szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (szkolenie pierwszego stopnia).
Od 20 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W mojej pracy towarzyszę innym w ich drodze. Lubię rozmawiać z ludźmi o rzeczach różnych, o tych ważnych i też o tych pozornie mniej istotnych. Lubię poznawać, doświadczać, wychodzić poza schematy.
Moją rolą w hospicjum perinatalnym jest:
* towarzyszenie/wsparcie dla rodziców po otrzymaniu trudnej diagnozy prenatalnej, pomoc w oswajaniu trudnej rzeczywistości,
* wsparcie w radzeniu sobie z chaosem emocji, myśli (opieka emocjonalna),
* towarzyszenie/wsparcie w budowaniu relacji z dzieckiem w okresie prenatalnym
* przygotowanie planu porodu (List Rodziców).”
Uwielbiam kontakt z naturą, długie spacery nad morzem, wędrówki górskie, las. Dużo czytam, interesuje mnie kino niezależne i poezja śpiewana

Magdalena Mikulska

psycholog, psychoonkolog
Jestem psychologiem i psychoonkologiem, od 2009 roku związanym z pracą z pacjentami w opiece paliatywnej oraz ich bliskimi. Swoje doświadczenie budowałam pracując w Hospicjum pw. św. Ojca Pio w Pucku, w Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni oraz w Hospicjum Dziecięcym Bursztynowa Przystań. Cenię sobie pracę zespołową specjalistów różnych dziedzin co, w moim odczuciu, pozwala na holistyczną opiekę nad pacjentem. To właśnie całościowe patrzenie na potrzeby, trudności i zasoby osoby z którą pracuję, a także praca oparta na relacji są dla mnie wytycznymi w mojej pracy. Swoją wiedzę merytoryczną czerpię z psychologii humanistycznej, egzystencjalnej, logoterapii oraz terapii poznawczo-behawioralnej. W Tulipani wspieram psychologicznie Rodziców w czasie ciąży oraz po porodzie. W swojej pracy wykorzystuję metodę wsparcia więzi emocjonalnej pomiędzy Rodzicami a Dzieckiem. Wierzę, że rodzicielstwo zaczyna się już w czasie życia płodowego Dziecka, a moją rolą jest wsparcie Rodziców w możliwości jego doświadczenia tak, jak jest to możliwe w danym czasie.

Kinga Pietrakowska

psycholog
Psycholog z zawodu i zamiłowania. Na co dzień współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gdyni, gdzie towarzyszę klientom w przeżywaniu różnorodnych kryzysów emocjonalnych, w tym również tych związanych ze stratami. Stale zachwyca mnie złożoność i wyjątkowość ludzkiej psychiki dlatego systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Swój obszar zainteresowań rozwijam obecnie na kursie z Psychotraumatologii Praktycznej w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii we współpracy z Instytutem Terapii Zintegrowanej w Monachium. Wierzę, że z życiowymi kryzysami nie trzeba mierzyć się w pojedynkę, dlatego w trakcie spotkań towarzyszę drugiej osobie w pokonywaniu jej własnej drogi. Słowa mogą ranić, mogą więc również leczyć, przynosić ulgę. Zapraszam do spokojnej, szczerej rozmowy, pełnej akceptacji dla wszystkich przeżywanych emocji.

Proces objęcia wsparciem

Skierowanie