Zespół

o TULIPANI

Jesteśmy zespołem specjalistów udzielającym wsparcia parom ze zdiagnozowaną, nieuleczalną, zagrażającą życiu chorobą płodu.

Otrzymasz od nas wsparcie na każdym etapie ciąży, w czasie porodu i po rozwiązaniu.

Nasz zespół składa się z lekarzy, psychologów, pielęgniarki i położnej.

Od 2016 r. objęliśmy opieką 62 pary spodziewające się dziecka z letalną wadą.

Proces objęcia wsparciem

Skierowanie