Pomagamy, gdy Wasz świat się zatrzymał

Dopełnienie

Hospicjum Perinatalne TULIPANI

Jesteśmy zespołem specjalistów udzielającym wsparcia parom, ze zdiagnozowana, nieuleczalną, zagrażającą życiu chorobą płodu.

#słowopołożnej

W hospicjum perinatalnym wspieram zdrowe rodziny, które mierzą się z letalną chorobą wymarzonego dziecka.

Odpowiadam na pytania i wyjaśniam wszelkie wątpliwości, jeśli jest taka potrzeba uczestniczę w dalszym procesie diagnostycznym.

#słowopielęgniarki

W trudnej sytuacji pary zawsze mogą na mnie liczyć. W miarę możliwości i wiedzy staram się szukać rozwiązania, aby nasi podopieczni czuli się lepiej.

#słowopsychologa

Ważne dla mnie jest, aby towarzyszyć Rodzicom w ich własnym  tempie i indywidualnych potrzebach.

#słowolekarza

Odpowiadam na pytania i wyjaśniam wszelkie wątpliwości, jeśli jest taka potrzeba uczestniczę w dalszym procesie diagnostycznym.

#słoworodzica

Wybierając opcje życie dla naszego maluszka, mieliśmy się zmierzyć z trudnym porodem, trudną opiekę nad chorym dzieckiem i otrzymaliśmy od Hospicjum wszelką pomoc i wsparcie w prowadzeniu ciąży.

#atociekawe